Privacy- en cookieverklaring Euro Pizza Products

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 2 juni 2020.

Euro Pizza Products B.V. (hierna: Euro Pizza Products) voorziet als producent en expert op het gebied van pizzadeeg een uiteenlopende markt binnen en buiten Europa van kwalitatief hoogwaardig bevroren pizzadeeg. Onze website www.europizzaproducts.com/nl is drukbezocht en dagelijks ontvangen wij veel bestellingen van klanten. Wij verwerken hierbij mogelijk persoonsgegevens. Uw privacy is voor Euro Pizza Products van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd correct gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat we bij Euro Pizza Products doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Contact

Wanneer u een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht
 • Eventuele tijdens het telefoongesprek besproken informatie

We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 18 maanden nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Aanvragen assortimentslijst

Op onze website kunt u onze assortimentslijst aanvragen, waarna wij deze per e-mail aan u zullen toesturen. In deze assortimentslijst zijn alle producten opgenomen die wij aanbieden en die bij ons besteld kunnen worden.

Hiervoor verwerken wij uw:

 • E-mailadres

Wanneer u een aanvraag bij ons indient, gaat u in op ons aanbod om u onze assortimentslijst per e-mail toe te sturen (uitvoering van de overeenkomst). Wij bewaren uw gegevens tot 6 maanden nadat wij uw aanvraag afgehandeld hebben.

Plaatsen en afhandelen bestelling

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, laat u bepaalde gegevens achter. Deze gegevens hebben wij nodig vanwege de koopovereenkomst die tot stand komt tussen u en Euro Pizza Products (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon
 • (Zakelijke) contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Functie
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

 

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat de aankoop is gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Nieuwsbrief

Wij versturen elk kwartaal een digitale nieuwsbrief waarvoor u zich kunt aanmelden op onze website. Dit doen we alleen met uw toestemming. In de nieuwsbrief staan aanbiedingen, tips, nieuwsfeiten en informatie over onze producten en diensten.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Voorkeurstaal

Wij bewaren uw persoonsgegevens, totdat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Op elk moment kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van Google.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Euro Pizza Products deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Distributiecentra
 • Marketingbedrijven

Om onze dienst aan u te kunnen verlenen, kan Euro Pizza Products uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Euro Pizza Products doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken, afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens, of dat de partij aan wie we de persoonsgegevens verstrekken Privacy Shield gecertificeerd is.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Euro Pizza Products neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de desbetreffende social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zult u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. LinkedIn en YouTube stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Refferer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookie; Entiteit; waarborgen Soort Doel Bewaartermijn
Google Tag Manager

 

Google LLC, Amerika

PrivacyShield

Privacyverklaring

Functioneel Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Sessie
Google Analytics

Google LLC, Amerika

PrivacyShield

Privacyverklaring

Analytisch Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

–        een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;

–        Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

–        verder geen gegevens delen met Google;

–        we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Maximaal 18 maanden
GA Audiences

 

Google LLC, Amerika

PrivacyShield

Privacyverklaring

 

Marketing Cookies van GA Audiences worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun onlinewebsitegedrag. Dit betekent dat (o.a.) klikgedrag wordt geregistreerd met het doel om effectiviteit te meten en websitebezoekers gepersonaliseerde content te laten zien. Maximaal 12 maanden
Google DoubleClick

 

Google LLC, Amerika

PrivacyShield

Privacyverklaring

 

Marketing Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na het bekijken van of klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Maximaal 12 maanden
Google Dynamic Remarketing

 

Google LLC, Amerika

PrivacyShield

Privacyverklaring

Marketing Deze cookies worden geplaatst, zodat wij relevante advertenties kunnen weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben bezocht. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken. Maximaal 1 jaar
MyFonts Counter

 

MyFonts Inc., Amerika

Privacyverklaring

 

Analytisch Deze cookies worden geplaatst door MyFonts, om het aantal websitebezoekers bij te houden, omdat wij gebruik maken van een licentie voor een lettertype van MyFonts. Op basis van het aantal keren dat onze website bezocht wordt, wordt berekend hoeveel wij moeten betalen voor de licentie. MyFonts verzameld alleen anonieme gegevens. Sessie
Visual Website Optimizer

 

Wingify Software Private Ltd., Verenigd Koninkrijk

Privacyverklaring

 

Analytisch Deze cookies bieden ons de mogelijkheid op A/B-testing, onder andere om verbeteringen van onze website te testen. Maximaal 1 jaar
LinkedIn Widgets

 

LinkedIn Corporation, Amerika

PrivacyShield

Privacyverklaring

 

Social Media Deze cookies maken het mogelijk om de social media button voor LinkedIn op onze website te tonen en op die manier onze LinkedIn-pagina te promoten. Middels deze cookies wordt websitebezoekers daarnaast toegang geboden tot LinkedIn, waar zij informatie met anderen kunnen delen, dan wel aanbevelen. Sessie
Diversen:

 

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

 

Functioneel Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegevens voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc. Maximaal 2 jaar

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dat kenbaar maken via contact@europizzaproducts.com.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Euro Pizza Products B.V.

Smederij 13

1185ZR Amstelveen

E-mailadres:                       contact@europizzaproducts.com

Telefoonnummer:           +31(0)20 347 3888

Faxnummer:                      +31(0)20 347 3889

KvK-nummer:                    33250600